Pengendalian-pest-control.jpg

Pest Control (Pengendalian Hama) merupakan suatu penggabungan metode pengendalian hama serangga (INSECT CONTROL) & tikus (RODENT CONTROL)

Pengendalian Serangga

INSECT CONTROL adalah usaha pengendalian hama serangga secara terpadu dan berkelanjutan dari Firden. Sedangkan yang dimaksud hama serangga tersebut meliputi Kecoa, Semut, Laba-laba, Nyamuk, Lalat, Kutu dan beberapa jenis serangga lain ...

Pengendalian Tikus

RODENT CONTROL adalah usaha pengendalian hama tikus secara terpadu dan berkelanjutan dari Firden. Jenis tikus yang dikendalikan meliputi tikus got, tikus rumah dan tikus atap ...